Siemię lniane i jego walory prozdrowotne – część II

W pierwszej części artykułu dokładnie omówiony został skład nasion lnu oleistego oraz ich wpływ na profil lipidowy krwi, masę oraz skład ciała, a także gospodarkę węglowodanową organizmu. Z kolei w tej części przedstawione zostaną pozostałe udokumentowane w badaniach naukowych walory prozdrowotne, którymi charakteryzuje się siemię lniane.

 

Siemię lniane a ciśnienie tętnicze krwi

 

Cztery lata temu w czasopiśmie The Journal of Nutrition pojawiła się systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza 11 kontrolowanych badań z udziałem nieco ponad 1000 osób, której celem było wyjaśnienie wpływu spożycia nasion lnu na ciśnienie krwi [1]. Wyniki przeprowadzonej metaanalizy wykazały, że dodatek do diety nasion lnu oleistego przyczyniał się do obniżenia zarówno skurczowego (- 1,77 mm Hg), jak i rozkurczowego (- 1,58 mm Hg) ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto w niniejszej pracy zaobserwowano bardziej wyraźny korzystny wpływ siemienia lnianego na redukcję, zwłaszcza rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, w sytuacji kiedy zostanie ono spożyte jako całe ziarno i przez okres co najmniej 12 tygodni. Pomimo, iż w przytoczonej publikacji pojawiły się drobne błędy, nie miały one ostatecznie istotnego wpływu na wyniki metaanalizy, a także analizę podgrup oraz interpretację uzyskanych rezultatów [2]. Z kolei w jeszcze innym systematycznym przeglądzie i metaanalizie, obejmującej 15 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych o łącznym udziale 1302 osób, który ukazał się niespełna 3 lata temu w czasopiśmie Clinical Nutrition wykazano znaczące zmniejszenie zarówno skurczowego (- 2,85 mm Hg), jak i rozkurczowego (- 2,39 mm Hg) ciśnienia tętniczego krwi w wyniku suplementacji diety rozmaitymi produktami z siemienia lnianego w postaci proszku, oleju, bądź ekstraktu z lignanów [3].

 

Siemię lniane a markery stanu zapalnego

 

Trzy lata temu opublikowano na łamach czasopisma Nutrients wyniki systematycznej pracy przeglądowej i metaanalizy, uwzględniającej 20 randomizowanych kontrolowanych badań z udziałem 1378 uczestników w której postanowiono ocenić czy podawanie nasion lnu oleistego lub jego pochodnych w postaci oleju lnianego, bądź suplementu zawierającego lignany może złagodzić stan zapalny [4]. Autorzy przytoczonej pracy nie znaleźli wystarczających dowodów na to, że nasiona lnu oleistego i jego pochodne mają korzystny wpływ na obniżenie stężenia białka ostrej fazy C-reaktywnego (CRP) we krwi, niemniej jednak odnotowano, że mogą one znacznie zmniejszyć CRP (- 0,83 mg/L) w osób otyłych. Zbieżne wyniki w tej materii uzyskano także w świeżo upublicznionej systematycznej pracy przeglądowej i metaanalizie, obejmującej tym razem 17 randomizowanych kontrolowanych badań o łącznej liczbie uczestników wynoszącej 1256 osób [5].

 

Siemię lniane a choroby nowotworowe

 

Istnieją wstępne doniesienia pochodzące z badań klinicznych i eksperymentalnych, które sugerują, że siemię lniane może wykazywać działanie zmniejszające ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet, a także potencjalnie hamować wzrost nowotworów u pacjentek z rakiem piersi, przede wszystkim jednak u kobiet po menopauzie [6]. Wskazuje się, że korzyści w tym aspekcie mogą wynikać z obecności lignanów, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, w szczególności ALA.

 

Przeczytaj cały artykuł z uwzględnionym piśmiennictwem na blogu Muscle Zone

powrót do listy

Partnerzy