Siemię lniane i jego walory prozdrowotne – część I

Charakterystyka składu nasion lnu oleistego

 

Bez cienia wątpliwości, siemię lniane należy do grupy produktów żywnościowych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką wartością odżywczą między innymi ze względu na dużą zawartość kwasu alfa-linolenowego (55 %), wykorzystywanego do syntetyzowania kwasu DHA w organizmie człowieka [1]. Nasiona lnu oleistego w przeliczeniu na 100 gram świeżego produktu cechują się wysoką zawartością energii (534 kcal), tłuszczu (42,2 g, z czego 28,7 g stanowią wielonienasycone, 7,5 g jednonienasycone, a 3,7 g nasycone kwasy tłuszczowe), błonnika pokarmowego (27,3 g) oraz dość wysoką zawartością białka (18,3 g) [2]. Ponadto, stanowią one bogate źródło wielu witamin (B1, B3, B5, B6, B9, K), składników mineralnych (potasu, fosforu, magnezu, wapnia, żelaza, cynku), argininy, aminokwasów siarkowych, związków fenolowych o działaniu przeciwutleniającym i przecwinowotworowym, fitoestrogenów (lignanów), rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego.

 

Siemię lniane a profil lipidowy krwi

 

Metaanaliza obejmująca 28 randomizowanych kontrolowanych badań, która została opublikowana w czasopiśmie The American Journal of Clinical Nutrition dostarczyła wstępnych dowodów, że zarówno spożycie całych nasion lnu oleistego, jak i przyjmowanie suplementu diety zawierającego lignany pochodzące z siemienia lnianego wiązało się z istotnym obniżeniem stężenia cholesterolu całkowitego i lipoprotein o niskiej gęstości LDL w osoczu krwi badanych osób [3]. Niemniej jednak warto podkreślić, że nie stwierdzono w niniejszej pracy pozytywnego wpływu spożycia oleju lnianego na profil lipidowy krwi, a odnotowane korzystne zmiany stężenia cholesterolu i lipoprotein frakcji LDL były bardziej widoczne u kobiet, szczególnie po menopauzie, a także u osób z wysokim początkowym poziomem cholesterolu całkowitego we krwi. Ponadto, w metaanalizie danych nie dowiedziono również istotnych zmian stężenia lipoprotein o wysokiej gęstości HDL i trójglicerydów.

 

Siemię lniane a masa i skład ciała

 

W systematycznej pracy przeglądowej i metaanalizie, uwzględniającej 45 randomizowanych badań o kontrolowanym placebo, która ukazała się niespełna dwa lata temu w renomowanym czasopiśmie Obesity Reviews dokonano oceny wpływu spożycia nasion lnu oleistego na masę ciała i skład ciała [4]. Na podstawie przeprowadzonej metaanalizy danych odnotowano istotne zmniejszenie masy ciała (- 0,99 kg), obniżenie wskaźnika masy ciała BMI (- 0,30 kg/m2) oraz redukcję obwodu talii (- 0,8 cm) w wyniku spożycia siemienia lnianego. Dodatkowe analizy podgrup wykazały, że konsumpcja całych nasion lnu w ilości co najmniej 30 gram na dobę oraz interwencje długoterminowe trwające ≥ 12 tygodni, jak również badania obejmujące uczestników z wyższym indeksem BMI wynoszącym przynajmniej 27 kg/m2 miały pozytywny wpływ na skład ciała. Wydaje się zatem, że regularne włączanie do diety całego siemienia lnianego, zmielonego bezpośrednio przed spożyciem jest dobrą strategią również w celu skutecznego zarządzania masą ciała, szczególnie podczas okresu redukcji zapasowej tkanki tłuszczowej u osób charakteryzujących się nadwagą lub otyłością.

 

Przeczytaj cały artykuł z uwzględnionym piśmiennictwem na blogu Muscle Zone

powrót do listy

Partnerzy