Wpływ kwercetyny na zdrowie kardiometaboliczne – część II

W pierwszej części artykułu omówione zostały właściwości prozdrowotne kwercetyny oraz wpływ jej dodatkowej suplementacji na biomarkery stanu zapalnego, ciśnienie tętnicze krwi oraz funkcje śródbłonka naczyniowego. W niniejszej odsłonie poruszony zostanie aspekt wpływu stosowania kwercetyny na parametry lipidogramu krwi, masę ciała oraz kontrolę glikemii.

 

Kwercetyna a profil lipidowy krwi

 

W 2017 roku ukazała się systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza, uwzględniająca 5 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych z całościowym udziałem 442 pacjentów, której celem była ocena wpływu przyjmowania kwercetyny na stężenie lipidów w osoczu krwi [1]. Jak się bowiem okazało, dostępne dane z badań klinicznych nie sugerują istotnego klinicznie wpływu suplementacji kwercetyną na profil lipidowy krwi, oprócz znacznego zmniejszenia stężenia trójglicerydów w przypadku stosowanej dawki powyżej 50 mg na dobę.

 

Z kolei, w tegorocznym systematycznym przeglądzie fachowego piśmiennictwa i metaanalizie, obejmującej 16 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych z udziałem pacjentów z syndromem metabolicznym i pokrewnymi zaburzeniami wykazano, że podawanie kwercetyny przyczyniło się do znacznego obniżenia stężeń cholesterolu całkowitego i lipoprotein o małej gęstości LDL we krwi, natomiast nie wpływało istotnie na poziom trójglicerydów i lipoprotein o wysokiej gęstości HDL u badanych [2].

 

Rezultaty jeszcze innej metaanalizy, uwzględniającej 18 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych sugerują, że spożycie flawonoli, w szczególności kwercetyny ma korzystny wpływ na lipidogram krwi (obniża stężenia: cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i triglicerydów oraz zwiększa poziom cholesterolu frakcji HDL), kontrolę glikemii i ciśnienie tętnicze krwi, przyczyniając się tym samym do obniżenia globalnego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [3, 4].

 

Kwercetyna a ubytek masy ciała

 

W kwietniu obecnego roku upubliczniono rezultaty metaanalizy, autorstwa chińskich naukowców, w której finalnie uwzględniono dane pochodzące z 9 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych o łącznej liczbie uczestników wynoszącej 525 osób [5]. Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że ​​codzienna suplementacja kwercetyną nie wpłynęła znacząco na takie parametry jak: masa ciała, wskaźnik masy ciała BMI, obwód talii oraz stosunek talii do bioder (WHR), co dowodzi, iż w świetle aktualnych dowodów naukowych wysokie spożycie kwercetyny nie zapewnia szczególnych korzyści w kontekście redukcji masy ciała.

 

Kwercetyna a kontrola glikemii

 

W maju bieżącego roku ukazała się systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza, włączająca 9 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, która została przeprowadzona w celu określenia wpływu suplementacji kwercetyną na kontrolę glikemii u pacjentów z zespołem metabolicznym i pokrewnymi zaburzeniami [6]. W niniejszej publikacji stwierdzono, iż podawanie kwercetyny przez okres co najmniej 8 tygodni w dawce przynajmniej 500 mg na dzień przyczyniło się do wyraźnego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi na czczo oraz poziomu insuliny u osób wieku powyżej 45 lat. Nie odnotowano natomiast istotnego wpływu stosowania kwercetyny na wartość hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz wskaźnik HOMA.

 

Przeczytaj cały artykuł z uwzględnionym fachowym piśmiennictwem na blogu Muscle Zone

Źródło fotografii: pixabay.com

 

Szukasz wsparcia doświadczonego dietetyka klinicznego i/lub sportowego pracującego odpowiedzialnie w oparciu o sprawdzone i rzeczywiście dowiedzione naukowo metody? Zapoznaj się z moją ofertą współpracy.

powrót do listy

Partnerzy