Czy wykonywanie kilku krótkich sesji ćwiczeń aerobowych w ciągu dnia zapewnia takie same korzyści zdrowotne jak wykonanie jednej długiej?

Z całą pewnością, codzienne przemieszczanie się pieszo w ciągu dnia, zarówno w formie tradycyjnej, jak i z użyciem kijków do nordic walking wywiera korzystny wpływ na tętno spoczynkowe, ciśnienie tętnicze krwi, wydolność fizyczną, maksymalne zużycie tlenu i ogólną jakość życia u pacjentów z różnymi chorobami, a tym samym może być jak najbardziej rekomendowana bardzo szerokiemu gronu ludzi jako profilaktyka pierwotna oraz wtórna [1, 2].

 

W dodatku w jednej z systematycznych prac przeglądowych i metaanaliz dowiedziono, że regularny spacer na świeżym powietrzu przyczynia się również do zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej i spadku wartości wskaźnika BMI, obniżenia ryzyka depresji, a także redukcji stężenia cholesterolu całkowitego we krwi [2].

 

Kilka krótkich czy jeden długi marsz w ciągu dnia?

 

Jak się okazuje, wciąż dość często powtarzane twierdzenie w środowisku fitness, iż należy wykonywać jedną długą sesję ćwiczeń o charakterze tlenowym w celu uzyskania optymalnych rezultatów w zakresie redukcji zapasowej tkanki tłuszczowej, aniżeli kilka krótkich w ciągu dnia, trwających np. 10 – 20 minut, nie znajduje szczególnego poparcia w dowodach naukowych, bowiem aktualne wytyczne dotyczące aktywności fizycznej wspierają pogląd, że zalecana ilość codziennej aktywności ruchowej może być jak najbardziej zrealizowana w kilku krótkich okresach wysiłku podejmowanego w trakcie dnia [3].

 

W licznych publikacjach odnotowano, iż kilka krótkich okresów aktywności fizycznej może być równie skuteczne jak jedna dłuższa sesja ćwiczeń w odniesieniu do poprawy ciśnienia tętniczego krwi, wydolności sercowo-naczyniowej, lipidogramu krwi, parametrów metabolizmu glukozy, wskaźników insulinooporności, obniżenia stresu oksydacyjnego, ubytku masy ciała, redukcji zasobów tkanki tłuszczowej, zmniejszenia obwodu pasa oraz zwiększenia ogólnej aktywności ruchowej podejmowanej w ciągu całego tygodnia [4 – 9].

 

Mało tego, w niektórych badaniach stwierdzono wręcz większe korzyści zdrowotne, sylwetkowe i sprawnościowe u uczestników podejmujących kilka krótkich (10 – 20 minut) sesji ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności w ciągu dnia w porównaniu do badanych wykonujących jedną długą (> 30 minut) aktywność fizyczną o charakterze tlenowym. W świeżo opublikowanym w czasopiśmie Obesity randomizowanym badaniu z udziałem 65 dorosłych kobiet z nadmierną masą ciała, które zarazem zostało najlepiej zaprojektowane ze wszystkich dotychczas upublicznionych prac naukowych w tej materii, po 24 tygodniach prowadzonego eksperymentu w grupie pań wykonujących 6 razy w tygodniu dwie krótkie sesje energicznych spacerów, trwających 25 minut jednorazowo zaobserwowano większą utratę masy ciała (- 8,08 kg vs. - 6,39 kg) oraz obwodu w pasie (- 8,78 cm vs. - 5,76 cm) w odniesieniu do grupy wykonującej 6 razy w tygodniu jeden dłuższy spacer, zajmujący 50 minut [9]. Ponadto, w obu grupach odnotowano porównywalne spożycie energii, zbliżone zmiany parametrów profilu lipidowego krwi oraz gospodarki węglowodanowej organizmu, natomiast okazało się, że kobiety podejmujące dwa krótkie energiczne spacery w ciągu dnia wykonały finalnie znacznie więcej kroków (+ 2965 vs. + 2196 kroków na dobę), niż panie wykonujące jeden dłuższy marsz.

 

Przeczytaj cały artykuł z dostępnym fachowym piśmiennictwem na blogu Muscle Zone 

Źródło fotografii - pixabay.com

powrót do listy

Partnerzy