Czy obfite wieczorne posiłki utrudniają redukcję masy ciała?

Wciąż stosunkowo często można spotkać się z twierdzeniem, że nie należy jeść posiłków po godzinie 18:00, bowiem uważa się, że metabolizm człowieka spowalnia w godzinach wieczornych i co za tym idzie spożywanie obfitych wieczornych kolacji może skutkować przyrostem masy ciała, bądź znacząco utrudniać proces odchudzania. Niewątpliwie, rosnąca liczba dowodów naukowych, pochodzących w głównej mierze z prospektywnych badań kohortowych wskazuje, że konsumpcja dominującej ilości kalorii w ciągu dnia podczas kolacji i nocnych przekąsek spożytych tuż przed snem, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości, zespołu metabolicznego oraz niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby [1 - 3].

 

W niniejszych pracach odnotowano, iż młodzież i osoby dorosłe posiadające w szczególności nocne nawyki żywieniowe charakteryzowały się na ogół wyższym wskaźnikiem masy ciała BMI, większym obwodem talii oraz zwiększonym ryzykiem rozwoju dyslipidemii, otyłości brzusznej i zespołu metabolicznego w porównaniu do nastolatków i dorosłych nie posiadających nawyku nocnego jedzenia. Z kolei w innym brytyjskim badaniu przekrojowym, obejmującym 768 dzieci w wieku 4 – 10 lat oraz 852 dzieci w przedziale wiekowym 11 – 18 lat nie stwierdzono, że u dzieci w wieku 4 – 18 lat, jedzenie kolacji po godzinie 20:00 może być powiązane z nadwagą lub zwiększonym całodziennym spożyciem energii [4].

 

Czy należy się zatem obawiać spożywania obfitych wieczornych posiłków?

 

W roku 2017 w czasopiśmie British Journal of Nutrition ukazała się systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza, obejmująca 10 badań obserwacyjnych i 8 badań klinicznych, w której naukowcy postanowili dokonać analizy związku między wieczornym spożyciem kalorii i masą ciała u dorosłych oraz ustalić, czy zmniejszenie podaży energii wieczorem powoduje utratę masy ciała [5]. Okazało się, że wyniki są niejednoznaczne, albowiem rezultaty czterech badań obserwacyjnych wykazały pozytywny związek między wysoką podażą energii podczas wieczornych posiłków spożywanych w godzinach 18:00 – 21:00, a zwiększonym wskaźnikiem masy ciała BMI, podczas gdy pięć innych wykazało brak takich powiązań, natomiast jedno badanie wskazywało na słabą, odwrotną zależność. Z kolei w metaanalizie, uwzględniającej badania interwencyjne nie stwierdzono różnic w zmianie masy ciała pomiędzy grupą spożywającą małe kolacje, a grupą preferującą obfite wieczorne posiłki, co sprawia, że zalecenie dotyczące zmniejszenia kaloryczności posiłku wieczornego w celu ubytku masy ciała nie może być w tej chwili poparte wystarczającymi dowodami klinicznymi.

 

Przeczytaj cały artykuł dostępny na blogu Muscle Zone z uwzględnionym fachowym piśmiennictwem

Źródło fotografii - pixabay.com

powrót do listy

Partnerzy