Czy kwas alfa-liponowy wpływa na lipidogram krwi?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że przewlekłe choroby niezakaźne, takie jak chociażby schorzenia układu sercowo-naczyniowego są głównymi czynnikami przyczyniającymi się w ostatnich latach do wzrostu śmiertelności na całym świecie [1]. Dane obejmujące całkowitą liczbę zgonów spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi wskazują na jej globalny wzrost z 14,4 miliona w roku 1990 do 17,5 miliona w 2005 roku. Warto podkreślić, iż lipidogram krwi, który charakteryzuje się podwyższonym stężeniem triglicerydów, lipoprotein o niskiej gęstości LDL i jednocześnie zmniejszeniem lipoprotein o wysokiej gęstości HDL stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia [2].

 

Świeże doniesienia naukowe sugerują, że niektóre bioaktywne substancje znajdujące się zarówno naturalnie w żywności, jak i w wysokich stężeniach w poszczególnych suplementach diety dostępnych na rynku, mogą charakteryzować się właściwościami kardioprotekcyjnymi [1]. Jednym z wspomnianych związków jest kwas alfa-liponowy (ang. alpha-lipoic acid – ALA), który naturalnie występuje w małej ilości jako przeciwutleniacz w pokarmach roślinnych, takich jak choćby szpinak, brokuł czy pomidor. Ponadto, ALA może być syntetyzowany w mitochondriach tkanek ssaków, takich jak jądra, serce czy wątroba, które cechują się wysoką aktywnością i dużą liczbą mitochondriów.

 

Właściwości biologiczne kwasu alfa-liponowego

 

Stale rosnąca liczba publikacji naukowych wskazuje, że ALA posiada przede wszystkim właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, jak również przeciwcukrzycowe, przeciwotyłościowe, kardioprotekcyjne oraz neuroprotekcyjne [1, 3]. ALA skutecznie chroni komórki organizmu przed uszkodzeniami wynikającymi z niekorzystnego oddziaływania reaktywnych form tlenu, w tym rodników hydroksylowych. Ponadto, ALA może przyczyniać się do poprawy kontroli glikemii, ochrony LDL przed utlenianiem i zapobiegania późnym powikłaniom cukrzycy, takim jak choćby neuropatia. Na domiar tego, wyniki niedawno opublikowanej systematycznej pracy przeglądowej i metaanalizy w czasopiśmie naukowym „Nutrition & Metabolism” wykazały, iż suplementacja ALA znacząco obniża stężenia następujących markerów stanu zapalnego: CRP, IL-6 i TNF-α u pacjentów z zespołem metabolicznym oraz zaburzeniami pokrewnymi [4].

 

Kwas alfa-liponowy a lipidogram krwi

 

Z kolei, na wiosnę obecnego roku ukazały się dwie interesujące metaanalizy, uwzględniające wyniki randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, których celem była ocena wpływu ALA na profil lipidowy krwi [1, 5]. Rezultaty obydwu wspomnianych prac naukowych spójnie wykazały, iż dodatkowa suplementacja diety ALA przyczyniła się do znacznego obniżenia stężeń: cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości LDL i triglicerydów w surowicy krwi u badanych w porównaniu z grupą kontrolną. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnych zmian stężenia lipoprotein o dużej gęstości HDL we krwi u uczestników studium, otrzymujących preparat zawierający ALA. Stwierdzono również, iż otyłe osoby o wskaźniku masy ciała BMI powyżej 30,0 kg/m2, które przyjmowały dawkę ALA większą niż 600 mg na dobę wykazywały bardziej znaczącą poprawę profilu lipidowego krwi, co może wynikać ze zwiększonych wartości wyjściowych określonych komponentów lipidogramu.

 

Przeczytaj cały artykuł z uwzględnionym fachowym piśmiennictwem na blogu Muscle Zone

Źródło fotografii: pixabay.com

 

Szukasz wsparcia doświadczonego dietetyka klinicznego i/lub sportowego pracującego odpowiedzialnie w oparciu o sprawdzone i rzeczywiście dowiedzione naukowo metody? Zapoznaj się z moją ofertą współpracy.

powrót do listy

Partnerzy