Kiedy warto rozważyć suplementację Lactobacillus rhamnosus GG – część II

W pierwszej części artykułu omówione zostały najważniejsze wskazania do zastosowania szczepu Lactobacillus rhamnosus GG w przypadku występujących dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Warto w tej części przyjrzeć się kolejnym interesującym możliwościom skutecznego wykorzystania wspomnianego szczepu probiotycznego bazując na przeprowadzonych do chwili obecnej badaniach naukowych.

 

LGG a zdrowie sportowców

 

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą w którym udział wzięło 141 maratończyków wykazano, że podawany przez 12 tygodni w napoju mlecznym szczep Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zwiększył o kilka ilość dni, kiedy biegacze długodystansowi czuli się zdrowi (79,0 w porównaniu do 73,4 dni w grupie placebo). Ponadto, w niniejszym eksperymencie wśród zawodników przyjmujących LGG odnotowano również zmniejszenie czasu trwania epizodów związanych z występowaniem symptomów ze strony przewodu pokarmowego podczas podejmowanego wysiłku fizycznego z 4,3 do 2,9 dni w okresie treningowym oraz z 2,3 do 1,0 dni w okresie 2 tygodni po ukończeniu maratonu [1].

 

LGG a mukowiscydoza

 

Przeprowadzone dotychczas badania z udziałem dzieci chorych na mukowiscydozę wykazały, że suplementacja Lactobacillus rhamnosus GG zmniejsza częstość występowania zaostrzeń płucnych i konieczności leczenia szpitalnego. Okazuje się, że wdrożenie odpowiedniej probiotykoterapii z zastosowaniem LGG może przyczyniać się do opóźnienia niewydolności oddechowej, a tym samym działać potencjalnie prewencyjnie na pogorszenie stanu płuc u pacjentów z mukowiscydozą. Co więcej, przypuszcza się, że istnieje związek między procesem zapalnym toczącym się w przewodzie pokarmowym oraz układzie oddechowym [2, 3].

 

LGG a infekcje górnych dróg oddechowych

 

Metaanaliza obejmująca 4 randomizowane kontrolowane badania kliniczne z udziałem ponad 1800 uczestników wskazuje, że podawanie Lactobacillus rhamnosus GG w porównaniu z placebo może potencjalnie obniżyć częstość występowania ostrego zapalenia ucha środkowego, infekcji górnych dróg oddechowych i konieczności stosowania antybiotyków u dzieci, w szczególności powyżej 1. roku życia [4].

 

LGG a próchnica

 

W randomizowanym badaniu interwencyjnym z podwójnie ślepą próbą i kontrolowanym placebo w którym udział wzięło blisko 600 dzieci w wieku między 1. a 6. rokiem życia zdecydowano się zweryfikować, czy mleko zawierające LGG ma wpływ na próchnicę i ryzyko próchnicy u dzieci w porównaniu ze spożyciem tradycyjnego mleka krowiego. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wykazały mniejszą intensywność próchnicy zębów i niższą liczbę paciorkowców Streptococcus mutans w jamie ustnej pod koniec badania w grupie LGG w porównaniu do placebo. Stwierdzono również, że suplementacja LGG znacząco zmniejsza ryzyko próchnicy, a efekt ten był szczególnie wyraźny u 3- i 4-latków, co wskazuje, że dodatek omawianego szczepu do codziennie spożywanego mleka może mieć wyraźnie korzystny wpływ na zdrowie jamy ustnej dzieci [5].

 

LGG a alergie pokarmowe

 

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się metaanaliza, uwzględniająca 9 badań z udziałem blisko 900 pacjentów pediatrycznych z alergią na białka mleka krowiego, której wyniki wskazują, że podawanie szczepu Lactobacillus rhamnosus GG prawdopodobnie wywołuje tolerancję wśród niemowląt z podejrzeniem alergii na mleko krowie, przy czym efekt związany z podawaniem odpowiednich probiotyków wydaje się być zależny od czasu trwania i może nawet indukować tolerancję po co najmniej 2 latach suplementacji. Ze względu na fakt, iż obecne dane wykazują umiarkowaną pewność, że stosowanie probiotyków może złagodzić objawy u dzieci z alergią na mleko krowie, potrzebne są niewątpliwie dalsze dobrze zaprojektowane badania kliniczne z udziałem większej grupy pacjentów [6].

 

Przeczytaj cały artykuł z uwzględnionym piśmiennictwem na blogu Muscle Zone

Źródło fotografii - blog Muscle Zone

powrót do listy

Partnerzy