Portfolio / FOOD FORUM

  • Opinia klienta

    Dotychczasowa współpraca z Panem Mateuszem przebiegała bardzo pomyślnie i owocnie. Artykuły były przesyłane zawsze w terminie i opracowywane były na tyle rzetelnie w oparciu o krytyczny przegląd fachowego piśmiennictwa z ostatnich lat, że nie wymagały znaczących korekt naszych konsultantów merytorycznych. Pan Mateusz wykazuje się dużym profesjonalizmem w swoim podejściu do pracy oraz ogromną dokładnością.

    Anna
    Redaktor naczelna Food Forum
powrót do listy

Partnerzy