Współpraca z biznesem

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w wielu firmach, gdzie pełniłem rozmaite funkcje: konsultanta medycznego, konsultanta weterynaryjnegospecjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. komunikacji naukowej. Podczas tych ośmiu lat pracy miałem przyjemność współpracować z lekarzami medycyny ludzkiej i lekarzami weterynarii, a także ze studentami oraz kadrą naukową wielu renomowanych uczelni w Polsce. Zdobyte doświadczenie pozwala mi doskonale odnaleźć się w kooperacji z wieloma partnerami biznesowymi.

Dla biznesu oferuję:

1. Prelekcje z zakresu prawidłowego odżywiania i promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników firmy.

2. Wystąpienia na konferencjach naukowych, warsztatach i seminariach.

3. Opracowywanie wysoce merytorycznych artykułów bazujących na dowodach naukowych.

4. Wsparcie w bilansowaniu i układaniu receptur środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

5. Tworzenie i redagowanie materiałów marketingowych dotyczących wpływu substancji aktywnych na organizm człowieka w oparciu o dostępne badania naukowe.

6. Udział w akcjach promocyjnych mających na celu edukację żywieniową, bądź popularyzację idei zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa.

powrót do listy

Partnerzy